Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα πολιτική απορρήτου περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται ή παράγονται (υποβάλλονται σε επεξεργασία) όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο www.offthehook.gr.

Περιγράφει επίσης τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τις επιλογές που διαθέτετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

Ποια Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε και Πότε

Εμείς ζητούμε να μας υποβάλετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα για να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες που ζητάτε. Για παράδειγμα, όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω των διαφόρων φορμών επικοινωνίας, ζητάτε να λαμβάνετε νέα, αλληλεπιδράτε με ή χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας www.offthehook.gr.

Αυτά τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου ονόματος, email, και αρ. τηλεφώνου.

Κατά την αλληλεπίδρασή σας με τον ιστότοπο www.offthehook.gr, ορισμένα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα από τη συσκευή σας ή το πρόγραμμα διαδικτυακής περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις πρακτικές περιλαμβάνονται στην ενότητα για τα Cookies αυτής της πολιτικής απορρήτου.

Γιατί και Πως χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

Για την παροχή στοιχείων για τον ιστότοπο μας (www.offthehook.gr) και τις Υπηρεσίες που ζητάτε

Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο μας www.offthehook.gr, εμείς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας παρέχουμε την υπηρεσία που έχετε ζητήσει. Για παράδειγμα, αν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των διαφόρων φορμών επικοινωνίας που βρίσκονται στον ιστότοπο www.offthehook.gr, εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σχετικά με εσάς για να σας βοηθήσουμε να επιλύσετε οποιοδήποτε πρόβλημα ή να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Για τη λειτουργία, βελτίωση και διατήρηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, και των υπηρεσιών μας

Χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με τον τρόπο χρήσης από εσάς της ιστοσελίδας μας για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας ως χρήστη, για να σας βοηθήσουμε στον εντοπισμό τεχνικών προβλημάτων και προβλημάτων παροχής υπηρεσιών, καθώς και για να διαχειριστούμε τον ιστότοπο μας www.offthehook.gr.

Για την προστασία δικαιωμάτων, περιουσιακών στοιχείων ή ασφάλειας, δικών μας ή τρίτων

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σχετικά με τον τρόπο χρήσης από εσάς της ιστοσελίδας μας (www.offthehook.gr) για την αποτροπή ή τον εντοπισμό απάτης, κατάχρησης, παράνομης χρήσης και παραβίασης των Όρων Χρήσης μας, καθώς και για τη συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις, κρατικά αιτήματα ή την ισχύουσα νομοθεσία.

Κοινοποίηση των Προσωπικών σας Δεδομένων

Η εταιρεία μας κάνει κοινή χρήση των προσωπικών δεδομένων σας με άλλους τρίτους μόνο στην περίπτωση που εσείς έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

Ενδέχεται επίσης να μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα που διαθέτουμε σχετικά με εσάς σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης του συνόλου ή μέρους των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή περιουσιακών στοιχείων μας (όπως σε περίπτωση αναδιοργάνωσης, μεταβίβασης, διάλυσης ή ρευστοποίησης).

Προστασία και Διαχείριση των Προσωπικών σας Δεδομένων

Κρυπτογράφηση & Ασφάλεια

Η ιστοσελίδα μας www.offthehook.gr δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Το www.offthehook.gr έχει υιοθετήσει διαδικασίες (SSL Certificates – Let’s Encrypt SSL), οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του. Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά.

Διατήρηση των προσωπικών δεδομένων σας

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου (εκτός μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία). Γενικά αυτό σημαίνει ότι θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για να απαντήσουμε πίσω στις ερωτήσεις ή απορίες σας.

Παιδιά

Δεν συλλέγουμε, τηρούμε ή χρησιμοποιούμε συνειδητά πληροφορίες από παιδιά κάτω των 13 ετών. Θα λάβουμε άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα να διαγράψουμε τέτοιες πληροφορίες στην περίπτωση που αντιληφθούμε ότι τις έχουμε συλλέξει.

Σύνδεσμοι σε άλλες Ιστοσελίδες

Ως διευκόλυνση προς τους επισκέπτες μας, η ιστοσελίδα μας www.offthehook.gr μπορεί να παρέχει συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους τρίτων εταιρειών ή οργανισμών. Αν κάνετε χρήση αυτών των συνδέσμων θα εξέλθετε της ιστοσελίδας μας και θα συνδεθείτε με τις ιστοσελίδες της εταιρείας ή του οργανισμού που επιλέξατε. Η παρούσα πολιτική απορρήτου δεν τυγχάνει εφαρμογής όταν εξέλθετε της ιστοσελίδας μας και δεν ισχύει για εκείνους του διαδικτυακούς τόπους που θα συνδεθείτε. Σας συνιστούμε να ενημερώνεστε και να ελέγχετε τις εκεί πολιτικές απορρήτου.

Τα Δικαιώματα σας σχετικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Eχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων ή ακόμα και διαγραφή αυτών από τις βάσεις δεδομένων μας, επικοινωνώντας μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info@offthehook.gr. Αυτή η ενέργεια δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας.

Cookies

Στον ιστότοπο www.offthehook.gr, χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα «cookies» για λόγους κυρίως στατιστικής και συστηματοποίησης της ύλης τους. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται από το πρόγραμμα περιήγησης στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.

Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση της ταυτότητας του χρήστη των προσωπικών δεδομένων. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των εν λόγω αρχείων δεδομένων (cookies) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον για λόγους βελτίωσης της ποιότητας χρήσης της ιστοσελίδας www.offthehook.gr. Τα cookies βελτιώνουν την λειτουργικότητα της ιστοσελίδας μας και μας βοηθούν να την καθιστούμε λειτουργικά αποτελεσματικότερη και αισθητικά καλύτερη. Στο πλαίσιο αυτό, ενδεικτικά, καταγράφεται ο αριθμός των προσβάσεων στην ιστοσελίδα, ο αριθμός των επιμέρους σελίδων που προβλήθηκαν, ο χρόνος που αφιερώνει κάθε χρήστης στην ιστοσελίδα μας, η διαδοχή των σελίδων που προβλήθηκαν, οι όροι αναζήτησης που οδήγησαν τον χρήστη στην ιστοσελίδα μας, ο τόπος από τον οποίο έλαβε χώρα η πρόσβαση, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε και η γλώσσα στην οποία εμφανίζεται. Η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία μεταδίδεται για τεχνικούς λόγους, καθίσταται αυτόματα ανώνυμη και δεν επιτρέπει να συναχθούν οποιαδήποτε συμπεράσματα ως προς την ταυτότητά σας. Ο ιστότοπος www.offthehook.gr δύναται να λειτουργεί ικανοποιητικά και δίχως την αποδοχή των cookies. Η απόρριψη, ωστόσο, των cookies ενδέχεται να έχει ως συνέπεια να καθίσταται η χρήση της ιστοσελίδας μας (ή τμημάτων αυτής) πιο δύσκολη ή λιγότερο αποτελεσματική ή, σπανιότερα, αδύνατη.

Εφόσον δεν επιθυμείτε την συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις που διαθέτουν τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστότοπων, με τις οποίες μπορείτε να διαγράψετε τα ήδη υπάρχοντα cookies και να επιλέξετε είτε να απορρίπτονται αυτόματα τα μελλοντικά cookies, είτε να αποφασίζετε για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε συγκεκριμένου cookie στον υπολογιστή σας.

Για να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας για τα cookies στον ιστότοπο μας πατήστε εδώ.

Google Analytics

Το Google Analytics είναι ένα εργαλείο της Google που βοηθά τους κατόχους ιστοσελίδων και εφαρμογών να κατανοήσουν πώς χρησιμοποιούν οι επισκέπτες τους τις ιδιότητές τους. Μπορεί να χρησιμοποιεί cookie για να συλλέγει πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση μιας ιστοσελίδας, χωρίς προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες για κάθε επισκέπτη. Το κύριο cookie που χρησιμοποιείται από το Google Analytics είναι το cookie «_ga».

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookie του Analytics και τις πληροφορίες απορρήτου.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου μας

Η ισχύουσα νομοθεσία και οι πρακτικές μας μεταβάλλονται με τον χρόνο. Αν αποφασίσουμε να επικαιροποιήσουμε την πολιτική απορρήτου μας, θα δημοσιεύσουμε τις αλλαγές στον ιστότοπο μας. Αν πραγματοποιήσουμε ουσιώδεις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα σας αποστείλουμε προηγούμενη ειδοποίηση ή, όταν απαιτείται από τη νομοθεσία, θα ζητήσουμε τη συναίνεσή σας για την υλοποίηση των εν λόγω αλλαγών. Συνιστούμε θερμά να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου μας και να ενημερώνεστε τακτικά για τις πρακτικές μας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου τροποποιήθηκε για τελευταία φορά το Μάρτιο του 2024 και εναρμονίστηκε πλήρως με τον κανονισμό ΓΚΠΔ «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» (GDPR).

Ερωτήσεις και Σχόλια

Είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις, σχόλια, και προβληματισμούς που μπορεί να έχετε σχετικά με την πολιτική απορρήτου μας και τις πρακτικές απορρήτου μας.

Αν επιθυμείτε να υποβάλετε σχόλια ή έχετε ερωτήσεις ή προβληματισμούς, ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας όσον αφορά στα προσωπικά δεδομένα σας, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@offthehook.gr.